Wal liposukcia

Liposukcia je operačná technika, ktorá napomáha pri tvarovaní postavy v tzv.“ kritických oblastiach “ ľudského tela ( napr. brucho, boky, vonkajšie a vnútorné stehná, oblasť kolien …).
V minulosti používana metóda tzv. „ klasickej “ liposukcie – z malých rezov na koži sa kanylou zavedenou do podkožia, za použitia podtlaku odsávalo tukové tkanivo.

Metóda mala niekoľko podstatných nevýhod – napr. krvné straty, poranenia ciev a nervov v oblasti podkožia, výrazné modriny, opuchy v operovaných oblastiach, pooperačnú bolestivosť. Veľké krvné straty obmedzovali možnosť odsatia tuku iba do objemu cca 750 ml. Po odsatí väčšieho objemu tuku bolo obvykle nutné podávať krvné transfúzie.

Tumescentná liposukcia

Ďalšou operačnou technikou s cieľom odsať v jednom sedení väčšie množstvo tuku, bola vyvinutá tzv. „ tumescentná “ liposukcia. Podstatou metódy je predoperačné vstrekovanie veľkého množstva anestetického roztoku do oblastí plánovaného odsávania tuku. Následne sa z malých rezov na koži kanylami odsáva z týchto oblastí tuk. Metóda viedla k zmenšeniu krvných strát a možnosti odsávať väčšie objemy tukového tkaniva. Nevýhodou bola pomerne veľká záťaž pacienta liekmi obsiahnutými vo vstrekovanom roztoku – do organizmu sa apilkuje niekedy až 6 litrov tekutiny. Nevýhodou metódy je aj „ nafúknutie “ operovanej oblasti, čo znemožňuje odstránenie presne požadovaného množstva tuku.

Water – jet assisted liposuction – WAL liposukcia

Od roku 2004 bola do praxe uvedená metóda liposukcie za použitia vodného prúdu tzv.“ WAL “ liposukcia ( water – jet assisted liposuction ). Výrobcom prístroj, pod názvom Body – Jet je nemecká firma Human Med AG.

Podstatou metódy WAL je vstrekovanie malých objemov anestetickej tekutiny tlakovou pumpou vo forme „ vodného lúča “ do oblastí plánovaného odsávania tukového tkaniva za použitia špeciálnych kanýl. Tukové bunky sa jemným prúdom tekutiny „ vyplavia “ a odsajú, pričom okolité cievy a nervy nie sú poškodené. Metóda WAL používa iba asi 1/3 z objemov anestetickej tekutiny používanej pri tumescentnej liposukcii. To umožňuje odsávať väčšie objemy tuku pri minimálnych krvných stratách.

Vzhľadom k tomu, že sa používajú malé objemy roztokov, je možné veľmi precízne odstránenie presne určeného množstva tukového tkaniva, pretože tukové tkanivo nie je natoľko „ nabobtnané “ ako pri tumescentnej liposukcii. Pri WAL sa používa sterilný jednorázový materiál.

Výhody WAL liposukcie oproti ostatným metódam odsávania tuku

  • lepší rozptyl tumescentného roztoku do operovanej oblasti
  • minimálne poškodenie mäkkých tkanív
  • krátky operačný čas
  • možnosť presnejšieho odsatia tukového tkaniva
  • menšie krvné straty
  • krátky čas rekonvalescencie – jedná sa o ambulantný zákrok
  • kratší čas pretrvávania opuchov
  • minimálna záťaž organizmu liekmi

Metóda WAL patrí dnes k najmodernejším operačným metódam v rámci liposukcie.

Trvanie WAL liposukcie

Operácia trvá rôzne dlho, približne 50-90 minút. WAL sa vykonáva v lokálnej anestéze, čo umožňuje okay mobilitu pacienta. Pooperačná bolestivosť je minimálna, zvládnutelná bežnými liekami proti bolesti. Liposukčné prádlo je nutné nosiť do vyzretia operovaných plôch t.j. 4-6 týždňov v závislosti od typu kože a lokalizáci